Elektrische schema’s

Elektrische schema’s: opstelling van het situatieplan en het ééndraadschema in het kader van een elektrische keuring of verkoop

Elektrische schema’s zijn visuele grafische voorstellingen van je volledig elektrisch netwerk. In deze voorstellingen gebruiken we internationale symbolen en lijnen om de verbindingen en componenten duidelijk weer te geven. Er zijn 2 elektrische schema’s verplicht in België, zijnde een ééndraadschema en een situatieschema.

Maar wat is nu het verschil tussen beide schema’s?

  • Eéndraadschema of lijnschema is een vereenvoudigde voorstelling dat een overzicht geeft met behulp van slechts één lijn. Het laat zien hoe de verschillende componenten in een elektrisch systeem met elkaar verbonden zijn en hoe de stroom door het systeem stroomt met aanduiding van binnenkomende voedingsbronnen, differentiëlen, zekeringen, kabelsoort, kabelsecties en alle circuits met logische benummering.
  • Situatieschema: dit is een plattegrond van je woning, bedrijf of industriële site met aanduiding van de fysieke lay-out en locatie van elke elektrische component. Deze componenten zijn de schakelaars, stopcontacten, zekeringskast, armaturen en lichtpunten.

Wij maken zowel het ééndraadschema als het situatieschema met een specifiek computerprogramma, en dit met het oog op een positieve keuring van uw elektrische installatie. Dit kan zowel een huishoudelijke als niet-huishoudelijke keuring zijn, of een extra keuring voor uw laadpaal, zonnepanelen of thuisbatterij.